Navegación: Inicio Actividades Actividades realizadas Ano 2011 V Ciclo de cine e historia: En Transición 
Usuario
Contrasinal:

A Actividade

Secretaría
Inscrición electrónica
Boletín inscrición
Programa

Prensa
Voz, 3 setembro

Presentación
A Asociación Cultural Sine Nómine está formada por profesorado fundamentalmente de Xeografía e Historia e Ciencias Sociais de ensino secundario e universitario, que se sente preocupado pola historia do presente e por como esta historia pode ser explicada nas aulas desde unha perspectiva crítica. Na actualidade non hai que esquecer o revisionismo histórico que nos invade e a utilización política que se fai da mesma.

Desde esta perspectiva está na intención da Asociación facilitarlle ao profesorado ferramentas de traballo para que nas aulas incorpore tanto o cine documental como unha aprendizaxe dinámica e aberta ao diálogo cos rapaces e rapazas. Esta é a razón pola cal tanto os documentais como as películas escollidas tratan sempre dunha problemática candente, actual e que promove unha mirada crítica á historia que nos ocupa.

No desenvolvemento da actividade, cada documental vai acompañado dunha conferencia impartida por persoas expertas na materia, capaces de abrir horizontes de pensamento, discusión e reflexión, imprescindibles para que o profesorado poida apoiarse en argumentos sólidos á hora de traballar o tema na clase. De cara ao alumnado tamén se entregará material didáctico que facilite a preparación da clase correspondente.

A actividade é froito dun convenio asinado por Sine Nómine e Nova Escola Galega, sendo tamén un dos obxectivos do mesmo abrir esta actividade ao profesorado de ensino primario en xeral e a outros profesionais da educación que, non traballando estritamente as Ciencias Sociais, poidan estar interesados ou interesadas nesta experiencia.

Obxectivos previstos:
1. Poñer da manifesto a importancia de introducir nos currícula os problemas do mundo actual.
2. Concienciar o profesorado da necesidade de transmitir nas aulas valores como a solidariedade, a tolerancia, etc.
3. Sensibilizar os asistentes da posibilidade do uso do cine como material de traballo na aula.
4. Dotar o profesorado de materiais concretos relacionados co currículo da materia de Historia Contemporánea.
5. Actualizar coñecementos e presentar un estado da cuestión dende o punto de vista historiográfico sobre algúns aspectos do currículo da materia de Historia Contemporánea.
6. Facilitar o encontro entre o profesorado de Primaria e Secundaria e as persoas que traballan no mundo da realización de documentais.
7. Influír nos asistentes para mobilizar as ideas e espertar o espírito crítico diante de problemas que por seren coñecidos, ás veces non son obxecto da debida reflexión.

(máis información)

A Asociación Cultural Sine Nomine

Ficha técnica
ACTIVIDADE COORGANIZADA POLA ASOCIACIÓN CULTURAL SINE NOMINE E POR NOVA ESCOLA GALEGA

Título da actividade:
V Ciclo de Cine e Historia: "En Transición"

Datas de celebración: 
13, 19, 20 e 26 de outubro, e 3 de novembro de 2011

Lugar de celebración:
FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN (Campus Norte - Santiago).

Destinatarios/as:
Profesorado de Ensino Secundario do ámbito das Ciencias Sociais.
Profesorado de Ensino Primario e Secundario en xeral.
Profesorado dos distintos niveis educativos e outros profesionais da educación.

Nº máximo de participantes:
150, por rigorosa orde de inscrición

Nº de horas: 
19 (homologación da Consellería de Educación en trámite)

Cotas de inscrición:
Ata o 30 de setembro de 2011
Socios/as de Sine Nomine e de Nova Escola Galega: 15  €. 
Parados/as socios/as de Sine Nomine e de Nova Escola Galega: 10  €  (é precisa xustificación documental).
Parados non socios/as: 15  €  (é precisa xustificación documental).
Cota ordinaria: 35  €.

Desde o 1 de outubro de 2011
Socios/as de Sine Nomine e de Nova Escola Galega: 20 €.
Parados/as socios/as de Sine Nomine e de Nova Escola Galega: 15 € (é precisa xustificación documental).
Parados non socios/as: 20 € (é precisa xustificación documental).
Cota ordinaria: 40 €.

Forma de pagamento:
Ingreso ou transferencia bancaria á conta de Nova Escola Galega en NOVACAIXAGALICIA: 2080 – 0300 – 85 – 3040089500

Inscrición:
Achega do boletín de inscrición xunto co xustificante do pagamento á sede de NEG

Nova Escola Galega - San Clemente 18-baixo - 15705 Santiago de Compostela - Tel/Fax 981 562 577 - neg@mundo-r.com