Navegación: Inicio Publicacións Revista Galega de Educación 
Usuario
Contrasinal:

A última...

Número especial sobre os 25 anos da RGE

Campaña de subscrición

A RGE nos medios de comunicación
Programa "Diario cultural" da Radio Galega, 15 abril 2016
Programa "Zig Zag" da TVG, 12 abril 2016
Programa "Zig Zag" da TVG, 30 marzo 2016
El Correo Gallego, 6 maio 2016
As Crebas, bitácora de Miro Villar, 5 maio 2016
Presentación de Carballo, 12 febreiro 2014 / 2
Presentación de Carballo, 12 febreiro 2014 / 1
Presentación de Lugo, 19 novembro 2013
Presentación de Lourenzá, 10 marzo 2012
Presentación de Boiro, 16 febreiro 2012
Presentación de Pontevedra, 15 de febreiro de 2012
Faro de Vigo, 9 de febreiro de 2012
Presentación de Silleda, 27 xaneiro 2012
Presentación de Santiago. 18 xaneiro 2012
Presentación de Melide. 13 xaneiro 2012
· La Voz de Galicia, 5 agosto 2010
· Galicia Hoxe, 15 xuño 2010
· La Voz de Galicia, 9 xaneiro 2009
· Xornal da USC, 8 xaneiro 2009
· A Voz de Vilalba, decembro 2008
· La Voz de Galicia, 26 agosto 2007
· El Progreso, 15 xullo 2007
· La Voz de Galicia, 12 xullo 2007
· La Voz de Galicia, 1 xullo 2007
· Atlántico Diario, 19 abril 2007
· La Voz de Galicia, 18 abril 2007
· Faro de Vigo, 18 abril 2007
· La Voz de Galicia, 22 abril 2007
· El Progreso, 30 marzo 2007
· El Progreso, 28 marzo 2007
· Galicia Hoxe, 24 marzo 2007

ACTOS REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN
- Presentación do nº 68 "Aprendendo con videoxogos" na Feira do Libro da Coruña . O 7 de agosto ás 12h nos Xardíns de Méndez Núñez
- Presentación en Santiago do nº 67 da Revista Galega de Educación. O 31 de maio de 2017 ás 19h na Libraría Couceiro
- Presentación en Lugo do nº 66 da Revista Galega de Educación. O 5 de abril de 2017 ás 13h no Centro Integrado de Formación Profesional
- Presentación na Coruña do nº 66 da Revista Galega de Educación. O 28 de marzo de 2017 ás 12:30 na Fac. de C. da Educación
- Presentación en Compostela da RGE 65 "A lingua na educación infantil". O 1 de marzo ás 19h. Fac. C. da Educación (Campus Norte)
- Presentación en Compostela do nº 66 da Revista Galega de Educación. O 22 de febreiro de 2017 ás 10:30 na Fac. de C. da Educación
- Presentación en Compostela da RGE 65 "A lingua na educación infantil". O 20 de decembro ás 19:30h na Fac. de Filosofía (Mazarelos)
- Presentación en Ames da RGE 65 "A lingua na educación infantil". O 30 de novembro ás 19h. no EEI Milladoiro.
- Presentación en Vigo da RGE 65 "A lingua na educación infantil". O 15 de novembro ás 20h. na Libraría Andel.
- Presentación en Ourense da RGE 65 "A lingua na educación infantil". O 21 de outubro ás 17h. na Facultade de C. da Educación.
- Presentación na Coruña do nº 65 da Revista Galega de Educación. Sede da Real Academia Galega o 5 de outubro ás 19:30h
- Presentación en Ourense da RGE 64. Fac. C. Educación. Xoves, 5 de maio de 2016. 12 h.
- Presentación en Santiago da RGE 64. Libraría Couceiro. Mércores, 4 de maio de 2016. 19.45 h.

RGE - Contidos dixitais
Enlace externo  RGE 68. Entrevista sobre a situación do ensino da filosofía no Brasil

Presentación do número
APRENDIZAXE BASEADA EN PROXECTOS

Este monográfico nace do recoñecemento do labor dunha boa parte do profesorado que arriscou na súa práctica docente para implantar unha metodoloxía pedagóxica pouco acomodada. Así pois, vai por diante unha declaración de apoio e convencemento que se forxou ao longo dos últimos seis anos, como asesora de Programas Educativos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Durante este tempo tiven a oportunidade de coñecer e recoñecer o esforzo de moitos docentes que, desde contextos educativos moi distintos, levaron adiante proxectos co seu alumnado nos que tomaba forma o traballo ben feito: escola coeducadora, aprendizaxe activa, traballo cooperativo, aprendizaxe significativa, atención á diversidade, integración das novas tecnoloxías, inclusión das familias, espírito crítico... aprendizaxe para a vida.

(máis información)

Abstracts do monográfico
Núm 70. Traballo por proxectos

Editorial
A DERRADEIRA LEICIÓN DO MESTRE, DE CASTELAO

Parece que contra o outono próximo teremos ocasión de poder ver en Santiago -por mor dunha xestión da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria- o lenzo pintado por Castelao en 1945 “A derradeira leición do mestre” (sic), que o Guieiro doou ao Centro Orensano de Bos Aires no 9º aniversario da morte de Alexandre Bóveda. O cadro tivo unha primeira versión, “A lección do mestre” (sic) como estampa editada dentro do álbum Galicia Mártir (Valencia, febreiro de 1937). O cadro pintado en 1945 pasou por refundición societaria ao Centro Galicia, tamén en Bos Aires, quen o garda actualmente baixo a presidencia do emigrante galego José Mª Vila Alén.

(máis información)

Hemeroteca 2ª época (2005- )
Páxina 1 de 4  |  1 2 3 4
Núm. 69. Ciencias Sociais para o ben común (sumario-abstracts)
Núm. 68. Os videoxogos, máis ca unha modalidade do xogo humano (sumario-abstracts)
Núm. 67. Educación e servizos sociais (sumario-abstracts)
Núm. 66. Infancias, desprotección social e educación (sumario-abstracts)
Núm. 65. A lingua na Educación Infantil (sumario-abstracts)
Núm. 64. Ensinar... non sen a poesía (sumario-abstracts)
Núm. 63. Educando coas matemáticas (sumario-abstracts)
Núm. 62. Redes sociais e ensino (sumario-abstracts)
Núm. 61. Afirmando a escola pública (sumario-abstracts)
Núm. 60. Ponte... nas ondas! ... da lusofonía
Páxina 1 de 4  |  1 2 3 4

A Revista Galega de Educación

A RGE comezou a editarse en 1986 cunha periodicidade trimestral, promovida por Nova Escola Galega e editada por Edicións Xerais de Galicia. A finais de 1988 chegaba aos 800 subscritores/as,cunha difusión de 1.400 exemplares en cada número.

Pero a partir do ano 1997, algúns problemas, en particular ligados á produción editorial, fixeron entrar en crise todo o proceso de elaboración da revista -redacción, produción e difusión-. Así, en maio do ano 2000, a situación vese sometida a unha revisión, xa iniciada con algunha anterioridade, no seo de Nova Escola Galega, a resultas da cal se decide interromper provisionalmente a edición, cando se levaban editados 33 números e a publicación gozaba dun ampla difusión e recoñecemento profesional e social.

A RGE, que iniciou a fins do 2005 a súa segunda etapa -de periodicidade cuadrimestral-, defínese como unha publicación pedagóxica, en lingua galega, dirixida ao profesorado e, en xeral, aos educadores/as e técnicos/as da educación en Galicia; plural e construída desde as posicións de reforma democrática da educación, ao servizo dunha sociedade solidaria, libre e cultural e lingüisticamente normalizada, posicións todas elas preconizadas polo conxunto de Movementos de Renovación Pedagóxica, e singularmente por Nova Escola Galega.

A RGE pretende tamén contribuír a articular e a ofrecer instrumentos de expresión e comunicación escrita ao conxunto de sectores profesionais e sociais que postulan orientacións e supostos construídos ao amparo do modelo de Escola Pública. Pretende axudar, por tanto, a impulsar un clima e unha mentalidade pedagóxicos propicios -desde a perspectiva teórica, didáctica e metodolóxica- para acadar un sistema educativo público, galego, renovado e democrático.

Na hemeroteca pódese acceder aos números da RGE ata o 42 (incluído). A partir deste número aparecen só os sumarios. En breve poderase acceder a todos sendo subscritor/a.ENTREVISTA A MICHAEL APPLE
Entrevista de Antía González Ben a Michael Apple (separata do núm. 60 da RGE)

Hemeroteca 1ª época (1986-1999)
Páxina 1 de 4  |  1 2 3 4
Núm. 33. Educación e dereitos humanos
Núm. 32. Escola e sociedade da información
Núm. 31. A educación infantil
Núm. 30. Programas educativos europeos
Núm. 29. Orientación escolar e titoría
Núm. 28. Educación teatral
Núm. 27. Educación social
Núm. 26. No centenario de Celestin Freinet
Núm. 25. A normalización da lingua na encrucillada
Núm. 24. As avaliacións
Páxina 1 de 4  |  1 2 3 4

Avance do próximo número

Avance do núm. 71: A titoría (título provisional)
Máis alá das tarefas de carácter administrativo ou de control que teñen que exercer os titores e as titoras nas distintas etapas educativas, o número pretende centrarse no carácter formativo da actividade titorial, para o cal se precisa da súa planificación e da implicación de toda a comunidade educ ... (ler)

Cómo subscribirse

Prezo de susbcrición anual: 34 € (3 números/ano)
Prezo de susbcrición anual asociados/as de NEG: 30€ (3 números/ano)

 

Se aínda non estás subscrita/o podes facelo enviando por correo electrónico ou ordinario este boletín de subscrición:

Boletín de subscrición

 

Se queres máis información sobre o proceso de subscrición contacta con nós no seguinte correo:

neg@neg.galTarifas de publicidade

Puntos de venda da RGE

Normas de publicación

ORGANIGRAMA RGE
Nova Escola Galega - San Clemente 18-baixo - 15705 Santiago de Compostela - Tel/Fax 981 562 577 - neg@mundo-r.com