Navegación: Inicio Publicacións Revista Galega de Educación 
Usuario
Contrasinal:

Núm. 83. Creadoras de contido

Núm. 82. Cultura, territorio e socioeducación

Campaña de subscrición

A RGE nos medios de comunicación
Programa "Diario cultural" da Radio Galega, 15 abril 2016
Programa "Zig Zag" da TVG, 12 abril 2016
Programa "Zig Zag" da TVG, 30 marzo 2016
El Correo Gallego, 6 maio 2016
As Crebas, bitácora de Miro Villar, 5 maio 2016
Presentación de Carballo, 12 febreiro 2014 / 2
Presentación de Carballo, 12 febreiro 2014 / 1
Presentación de Lugo, 19 novembro 2013
Presentación de Lourenzá, 10 marzo 2012
Presentación de Boiro, 16 febreiro 2012
Presentación de Pontevedra, 15 de febreiro de 2012
Faro de Vigo, 9 de febreiro de 2012
Presentación de Silleda, 27 xaneiro 2012
Presentación de Santiago. 18 xaneiro 2012
Presentación de Melide. 13 xaneiro 2012
· La Voz de Galicia, 5 agosto 2010
· Galicia Hoxe, 15 xuño 2010
· La Voz de Galicia, 9 xaneiro 2009
· Xornal da USC, 8 xaneiro 2009
· A Voz de Vilalba, decembro 2008
· La Voz de Galicia, 26 agosto 2007
· El Progreso, 15 xullo 2007
· La Voz de Galicia, 12 xullo 2007
· La Voz de Galicia, 1 xullo 2007
· Atlántico Diario, 19 abril 2007
· La Voz de Galicia, 18 abril 2007
· Faro de Vigo, 18 abril 2007
· La Voz de Galicia, 22 abril 2007
· El Progreso, 30 marzo 2007
· El Progreso, 28 marzo 2007
· Galicia Hoxe, 24 marzo 2007

ATENCIÓN, NOVA WEB DA REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN
NOVA WEB DA RGE
Xa se pode consultar a nova web da RGE, onde se irán incluíndo os contidos actualizados. Grazas.   Ler máis

ACTOS REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN
PRESENTACIÓN DA RGE80 EN LUGO 21 de outubro de 2021
PRESENTACIÓN MIXTA DA RGE80 NA USC 21 de outubro de 2021
- PRESENTACIÓN DA RGE 78 EN LUGO
- PRESENTACIÓN DA RGE 78 EN OURENSE
- PRESENTACIÓN RGE 77 EN LALÍN
- PRESENTACIÓN DO NÚMERO ESPECIAL SOBRE A COVID-19. VEDRA (22/07/2020)
- PRESENTACIÓN DA RGE 74 "FILOSOFÍA PARA NENAS E NENOS" EN COMPOSTELA (18/02/2020)
- PRESENTACIÓN DA RGE 74 "FILOSOFÍA PARA NENAS E NENOS" EN LUGO (05/02/2020)
- ROLDA DE PRENSA PRESENTACIÓN RGE 75 CONSELLO DA CULTURA GALEGA (30/01/2020)
- MESA REDONDA "A ESCOLA QUE QUEREMOS" EN AMES (12/06/2019)
- PRESENTACIÓN DA RGE 73 "ENSINAR... NON SEN O TEATRO" EN COMPOSTELA (28/05/2019)
- MESA REDONDA NO ATENEO DE SANTIAGO SOBRE "A ESCOLA QUE CONSTRUÍMOS" (21/05/2019)
- PRESENTACIÓN DA RGE 72 "SERVIZOS COMPLEMENTARIOS" EN AMES (20/03/2019)

Presentación do número
CREADORAS DE CONTIDOS

O ser humano tivo dende o inicio dos tempos a necesidade de comunicarse e de transmitir o coñecemento aos seus semellantes. Ao longo dos séculos a tecnoloxía foi facilitando e modificando este proceso, xurdindo medios que permitiron que cada vez máis persoas se achegasen á información e ao coñecemento. Pero, se nos primeiros medios de comunicación de masas o proceso comunicativo era unidireccional e as audiencias tiñan o papel de receptores e consumidores da información creada por uns poucos, todo cambiou coa chegada de Internet e coa súa evolución como rede social onde as e os internautas reciben pero tamén crean información, ocupando un novo papel de prosumidores.

(máis información)

Contidos do número e abstracts do monográfico
Núm. 83. Creadoras de contidos

Editorial
TENSIÓNS POLÍTICAS NO DESENVOLVEMENTO DA LOMLOE

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE) veu ser o piar que serviu de base para a LOMLOE, Lei orgánica 3/2020, aprobada o 29 de decembro. Unha lei necesaria para substituír a LOMCE, porque reafirma a educación pública, promove a inclusión en todos os centros sostidos con fondos públicos, reforza a orientación aconfesional, atende máis os dereitos da infancia, reforza as capacidades curriculares das CCAA, como a de Galicia, fronte ao conservador rearme españolizador, devolve capacidades de decisión e de autonomía aos centros escolares, promove a responsabilización docente, reordena áreas, incorpora instrumentos para a mellora dos procesos de aprendizaxe e esixirá a necesaria avaliación da competencia lingüística adecuada nas dúas linguas oficiais.

(máis información)

Avance do próximo número

Avance do número 84. Cambio climático (título provisional)
A pesar das diferentes manifestacións do negacionismo arredor do cambio climático, o certo é que as novas xeracións deben ser protagonistas da loita contra a nosa propia autodestrución, precisamente porque o que está en xogo é o mundo no que a esas xeracións lles tocará vivir.

A Revista Galega de Educación

A RGE comezou a editarse en 1986 cunha periodicidade trimestral, promovida por Nova Escola Galega e editada por Edicións Xerais de Galicia. A finais de 1988 chegaba aos 800 subscritores/as,cunha difusión de 1.400 exemplares en cada número.

Pero a partir do ano 1997, algúns problemas, en particular ligados á produción editorial, fixeron entrar en crise todo o proceso de elaboración da revista -redacción, produción e difusión-. Así, en maio do ano 2000, a situación vese sometida a unha revisión, xa iniciada con algunha anterioridade, no seo de Nova Escola Galega, a resultas da cal se decide interromper provisionalmente a edición, cando se levaban editados 33 números e a publicación gozaba dun ampla difusión e recoñecemento profesional e social.

A RGE, que iniciou a fins do 2005 a súa segunda etapa -de periodicidade cuadrimestral-, defínese como unha publicación pedagóxica, en lingua galega, dirixida ao profesorado e, en xeral, aos educadores/as e técnicos/as da educación en Galicia; plural e construída desde as posicións de reforma democrática da educación, ao servizo dunha sociedade solidaria, libre e cultural e lingüisticamente normalizada, posicións todas elas preconizadas polo conxunto de Movementos de Renovación Pedagóxica, e singularmente por Nova Escola Galega.

A RGE pretende tamén contribuír a articular e a ofrecer instrumentos de expresión e comunicación escrita ao conxunto de sectores profesionais e sociais que postulan orientacións e supostos construídos ao amparo do modelo de Escola Pública. Pretende axudar, por tanto, a impulsar un clima e unha mentalidade pedagóxicos propicios -desde a perspectiva teórica, didáctica e metodolóxica- para acadar un sistema educativo público, galego, renovado e democrático.

Na hemeroteca pódese acceder aos números da RGE ata o 42 (incluído). A partir deste número aparecen só os sumarios. En breve poderase acceder a todos sendo subscritor/a.ENTREVISTA A MICHAEL APPLE
Entrevista de Antía González Ben a Michael Apple (separata do núm. 60 da RGE)

RGE - Contidos dixitais
Enlace externo  RGE 68. Entrevista sobre a situación do ensino da filosofía no Brasil

Hemeroteca 1ª época (1986-1999)
Páxina 1 de 4  |  1 2 3 4
Núm. 33. Educación e dereitos humanos
Núm. 32. Escola e sociedade da información
Núm. 31. A educación infantil
Núm. 30. Programas educativos europeos
Núm. 29. Orientación escolar e titoría
Núm. 28. Educación teatral
Núm. 27. Educación social
Núm. 26. No centenario de Celestin Freinet
Núm. 25. A normalización da lingua na encrucillada
Núm. 24. As avaliacións
Páxina 1 de 4  |  1 2 3 4

Hemeroteca 2ª época (2005- )
Páxina 1 de 5  |  1 2 3 4 5
Núm. 82. Cultura, territorio e socioeducación (sumario-abstracts)
Núm. 81. A vida nas aulas en pandemia (sumario-abstracts)
Núm. 80. Crear para aprender: STEAM (sumario-abstracts)
Núm. 79. Novos desafíos para a FP (sumario-abstracts)
Núm. 78. Dez anos de plurilingüismo? (sumario-abstracts)
Núm. 77. O dereito á coeducación (sumario-abstracts)
Núm. 76. Memoria para o presente (sumario-abstracts)
Edición especial: COVID-19: Re-pensar a educación (pdf íntegro)
Núm. 75. A nova escola, hoxe (sumario-abstracts)
Núm. 74. Filosofía para nenos e nenas (sumario-abstracts)
Páxina 1 de 5  |  1 2 3 4 5


Como subscribirse

Prezo de susbcrición anual: 34 € (3 números/ano)
Prezo de susbcrición anual asociados/as de NEG: 30€ (3 números/ano)

 

Se aínda non estás subscrita/o podes facelo enviando por correo electrónico ou ordinario este boletín de subscrición:

Boletín de subscrición

 

Se queres máis información sobre o proceso de subscrición contacta con nós no seguinte correo:

neg@neg.galOrganigrama

Normas de publicación
Enlace externo  Normas de Publicación da RGE
Enlace externo  Ficha descargable de entrega dun artigo para a RGE (formato doc)
Enlace externo  Ficha descargable de entrega dun artigo para a RGE (formato odt)

Tarifas de publicidade

Puntos de venda (a RGE pode solicitarse desde calquera librería de Galicia)Nova Escola Galega - San Clemente 18-baixo - 15705 Santiago de Compostela - Tel/Fax 981 562 577 - neg@mundo-r.com